Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Karksi valla 2014. aasta alaeelarvete muutmine

Karksi valla 2014. aasta alaeelarvete muutmine - sisukord
  Väljaandja:Karksi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.11.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2014, 20

  Karksi valla 2014. aasta alaeelarvete muutmine

  Vastu võetud 17.11.2014 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 2, Karksi valla põhimääruse § 44 ja Karksi Vallavalitsuse 02. märtsi 2014.a määruse nr 3 „Karksi valla eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord“ § 3 lõike 12 alusel.

  § 1.   Muuta Karksi-Nuia Lasteaia ja Karksi Vallahoolduse 2014. aasta eelarveid vastavalt lisadele 1 ja 2.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Taimo Tugi
  Vallavanem

  Inge Dobrus
  Vallasekretär

  Lisa 1 Karksi-Nuia Lasteaia 2014. aasta eelarve

  Lisa 2 Karksi Vallahoolduse 2014. aasta eelarve

  /otsingu_soovitused.json