Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2015, 3

Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

Vastu võetud 18.11.2015 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, § 37 lg 2; kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Rakvere valla põhimääruse § 36 alusel.

§ 1.  Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine

  Kinnitada Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Rajamäe
Vallavolikogu esimees

Lisa Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019