Teksti suurus:

Lääneranna Vallavalitsuse 10.03.2022 määruse nr 1 "Sotsiaalteenuste hinna kehtestamine" muutmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2023, 2

Lääneranna Vallavalitsuse 10.03.2022 määruse nr 1 "Sotsiaalteenuste hinna kehtestamine" muutmine

Vastu võetud 15.11.2023 nr 12

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 16 ning Lääneranna Vallavolikogu 10.02.2022 a määruse nr 13 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Lääneranna Vallavalitsuse 10.03.2022 määruse nr 1 „Sotsiaalteenuste hinna kehtestamine“ lisa ühe „Sotsiaaltransporditeenuse hinnakiri“ muudetakse ja kinnitatakse uues redaktsioonis.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024. a.

Ingvar Saare
vallavanem

Karoliina Post
vallasekretär

Lisa Sotsiaaltransporditeenuse hinnakiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json