HaridusHuviharidus

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Loksa linna munitsipaalharidusasutuste tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2024. aastaks

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Loksa linna munitsipaalharidusasutuste tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2024. aastaks - sisukord
Väljaandja:Loksa Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2023, 14

Loksa linna munitsipaalharidusasutuste tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2024. aastaks

Vastu võetud 16.11.2023 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 30 lg 1 p 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 6 ja lg 7, huvikooli seaduse § 21 lg 3, Loksa Linnavolikogu 17.06.2008 määruse nr 17 “Loksa Muusikakooli põhimäärus” § 11 lg 2 alusel ning arvestades munitsipaalharidusasutustele Loksa linna 2024. a eelarve projektis ettenähtud personali-, majandamis- ja õppevahendite soetamise kulusid.

§ 1.   Loksa Gümnaasiumi kulud

  Kinnitada 2024. aastaks Loksa Gümnaasiumi õppekoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta 241,31 eurot kuus, aastas 2 895,74 eurot.

§ 2.   Loksa Lasteaia Õnnetriinu kulud

  Kinnitada 2024. aastaks Loksa Lasteaia Õnnetriinu majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 581,29 eurot kuus, aastas 6 979,15 eurot.

§ 3.   Loksa Muusikakooli kulud

  Kinnitada 2024. aastaks Loksa Muusikakooli õpilaskoha maksumuseks ühe õpilase kohta 359,54 eurot kuus, aastas 4 314,44 eurot.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2024.

Värner Lootsmann
linnapea

Karin Kask
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json