HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Huvikooli seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele

Huvikooli seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2023, 16

Huvikooli seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele

Vastu võetud 14.11.2023 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kooli pidaja volituste delegeerimine

  Delegeerida huvikooli seaduse § 9 lõike 5, § 10 lõigete 4, 5 ja 6, § 11 lõike 1, § 13 lõike 1, § 14 lõike 2 ja lõike 3 punkti 8, § 17 lõike 1 ning § 22 lõike 2 alusel nimetatud kooli pidaja ülesannete täitmine Viimsi Vallavalitsusele.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 19.06.2018 määrus nr 14 „Viimsi valla munitsipaalhuvikoolide vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimuste ja korra kehtestamise ning muutmise delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Antoon Hubert van Rens
Vallavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json