Teksti suurus:

Võru valla 2023. aasta III lisaeelarve

Võru valla 2023. aasta III lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2023, 19

Võru valla 2023. aasta III lisaeelarve

Vastu võetud 15.11.2023 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ning Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määruse nr 49 „Võru valla finantsjuhtimise kord“ § 8 lõigete 8 ja 9 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Võru valla 2023. aasta III lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale järgmiselt:
  1) põhitegevuse tulud summas 35 731 eurot;
  2) põhitegevuse kulud summas 35 731 eurot;
  3) investeerimistegevus summas 2 386 462 eurot;
  4) finantseerimistegevus -2 386 462 eurot.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

Lisa Võru valla 2023. aasta III lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json