Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise alused

Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise alused - sisukord
  Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
  Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2023, 22

  Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise alused

  Vastu võetud 27.03.2013 nr 6
  RT IV, 29.03.2013, 53
  jõustumine 01.04.2013

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  29.10.2014RT IV, 13.11.2014, 401.01.2015
  23.11.2016RT IV, 01.12.2016, 101.01.2017
  28.02.2018RT IV, 07.03.2018, 1210.03.2018
  22.12.2021RT IV, 29.12.2021, 12201.01.2022
  15.11.2023RT IV, 21.11.2023, 801.01.2024

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja lõike 3 punkti 2 alusel.
  [RT IV, 07.03.2018, 12 - jõust. 10.03.2018]

  § 1.   Määrus reguleerib Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate, v.a. Rakvere linna üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste õpetajad, töötasustamise korraldamist.

  [RT IV, 07.03.2018, 12 - jõust. 10.03.2018]

  § 2.   Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisud kinnitab linnavalitsus, kui seaduses või muus õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

  § 3.   Töötasu astmete vahemikud:

    (1) Tugipersonal ja spetsialistid:
    1) abipersonal: astmed 1-6 (elektrik, laborant, majahoidja, puhastusteenindaja, riidehoidja, tööline, valvur, õpetaja abi, hoolekande töötaja jms);
    2) teenindustöötajad: astmed 6- 12 (avahooldusspetsialist, raamatukoguhoidja, sekretär jms);
    3) spetsialistid: astmed 6-12 (haridustehnoloog, huvijuht, juhiabi, huvikooli õpetaja/treener, pikapäevarühma õpetaja, ringijuht, sotsiaalpedagoog, õpiabi õpetaja, tegevusjuhendaja peretöötaja, administraator, sotsiaaltöötaja jms);
    4) peaspetsialistid: astmed 9-16 (haldusjuht, infojuht, IT-spetsialist, juhiabi, psühholoog, logopeed, eripedagoog, majandusspetsialist, metoodik, müügijuht, noorsootöötaja, osakonna juhataja, sotsiaalhooldusspetsialist jms.
  [RT IV, 07.03.2018, 12 - jõust. 10.03.2018]

    (2) Juhid ja nende asetäitjad:
    1) astmed 16-22: üldharidus- ja huvikooli ning koolieelse lasteasutuse juht, spordiasutuse, kultuuriasutuse ja sotsiaalhoolekandeasutuse juht;
    2) astmed 10-19: üldharidus- ja huvikooli ning koolieelse lasteasutuse juhi asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, spordiasutuse juhi asetäitja.
  [RT IV, 07.03.2018, 12 - jõust. 10.03.2018]

    (3) [Kehtetu - RT IV, 07.03.2018, 12 - jõust. 10.03.2018]

    (4) [Kehtetu - RT IV, 07.03.2018, 12 - jõust. 10.03.2018]

  § 4.   Töötaja töötasuks on tema töökohale vastava astme koefitsiendi korrutamisel Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammääraga saadav summa ümardatuna täiseurodeni ülespoole. Palgaastmed ja neile vastavad koefitsiendid on järgmised:

  AsteKoefitsientAsteKoefitsientAsteKoefitsientAsteKoefitsient
  1171,64132,28193,42
  21,0681,75142,44203,55
  31,2391,83152,58213,91
  41,37101,93162,74224,29
  51,50112,03172,89234,67
  61,57122,16183,20245,29

  [RT IV, 21.11.2023, 8 - jõust. 01.01.2024]

  § 5.   Ühekordsete täiendavate tööülesannete täitmist tasustatakse tunnipalga alusel.

  § 6.   Lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest määratakse proportsionaalselt tööülesannete hulgale, kuid mitte rohkem kui 50% asendatava ametikoha astmele vastavast töötasu määrast.

  § 7.   Asutuse juhil on õigus maksta aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires preemiaid ja toetusi.

  § 8.   Ühekordset toetust ja preemiat (puhkusetoetus, jõulutoetus jne), mida kinnitatud palgafondi piires makstakse kõikidele teenistujatele ja töötajatele ühesugustel alustel, makstakse samadel alustel ilma täiendava sellekohase ametisse nimetamise õigust omava organi otsuseta ka asutuse juhile.

  § 9.   Määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json