Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Alatskivi valla arengukava 2020 läbivaatamine ja tegevuskava muutmine

Väljaandja:Alatskivi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.11.2012
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2012, 1

Alatskivi valla arengukava 2020 läbivaatamine ja tegevuskava muutmine

Vastu võetud 23.11.2012 nr 13

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõige 1 punkt 7 ja § 37 lõige 7 ja Alatskivi vallavolikogu 28.juuli 2011 määruse nr 12 "Alatskivi valla põhimäärus" § 40 lõige 7 alusel.

§ 1.   Muuta Alatskivi vallavolikogu 24.novembri 2011 määrusega nr 18 vastuvõetud ja kinnitatud Alatskivi valla arengukava tegevuskava.

§ 2.   Kinnitada Alatskivi valla arenguks kavandatud tegevuskava (finantseerimine) 2013 - 2016 vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 3.   Alatskivi valla arengukava tegevuskava (finantseerimine) avalikustada valla veebilehel www.alatskivi.ee.

§ 4.   Määrust rakendatakse 2012. aasta 01.oktoobrist.

Jaako Lindmäe
Volikogu esimees

Lisa Alatskivi valla arengukava tegevuskava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json