Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Teiste omavalitsuste spordiklubides treenivate laste ja noorte toetamise kord

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2018, 32

Teiste omavalitsuste spordiklubides treenivate laste ja noorte toetamise kord

Vastu võetud 12.02.2007 nr 4
RT IV, 21.12.2012, 82
jõustumine 01.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.02.2014RT IV, 20.02.2014, 2123.02.2014
13.11.2018RT IV, 23.11.2018, 3001.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja spordiseaduse § 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib teiste omavalitsuste spordiklubides treenivate laste ja noorte toetuse suurust ja maksmist.

  (2) Toetust makstakse spordiklubide kaudu lastele ja kuni 19 aastastele noortele, kelle enda ja kelle vanema(te) või eestkostja elukoht rahvastikuregistri andmetel on Raasiku vallas.
[RT IV, 20.02.2014, 21 - jõust. 23.02.2014]

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Spordiklubi esitab taotluse, milles märgib lapse või nooruki nimi, isikukood, vanus, elukoht, spordiala ja taotletava summa suurus.

  (2) Juhul, kui laps või nooruk osaleb mitme klubi tegevuses eraldatakse toetust vaid ühele klubile.

  (3) Vallavalitsusel on õigus kaaluda toetuse maksmata jätmist spordiklubile juhul, kui Raasiku vallas viiakse läbi analoogilisi ja/või samal tasemel treeninguid.

§ 3.   Toetuse suurus

  Toetuse suurus on 120 eurot lapse või noore kohta aastas.
[RT IV, 23.11.2018, 30 - jõust. 01.01.2019]

§ 4.   Toetuse maksmine

  Toetus kantakse arve alusel kaks korda aastas (1. aprill ja 1. oktoober) klubi arveldusarvele.

§ 5.   Kontroll toetuse kasutamise üle

  Raasiku Vallavalitsuse poolt volitatud isikul on õigus kontrollida lapse või noore osavõttu treeninggrupi tööst.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Avalikustada käesolev määrus Raasiku valla põhimääruses sätestatud korras.

  (2) Määrus jõustub 1. märtsil 2007.a.

/otsingu_soovitused.json