Teksti suurus:

Üldplaneeringu ülevaatamine

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2013, 3

Üldplaneeringu ülevaatamine

Vastu võetud 16.12.2013 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 31, planeerimisseaduse § 24 lg 3 ja § 29 lg 3, Paikuse Vallavolikogu 16. detsembri 2002 määrusega nr 21 kinnitatud Paikuse valla ehitusmääruse punkti 5.4 alusel.

§ 1. Detailplaneeringute kehtivus
Paikuse Vallavolikogu 15. juuni 2009 määrusega nr 8 kehtestatud Paikuse valla üldplaneeringut muudetakse, jättes selle seletuskirja punktist nr 4.4 välja laused „Käesoleva üldplaneeringuga määratakse detailplaneeringule kehtivus kuni seitse aastat kehtestamisest. Kui selleks hetkeks ei ole asutud menetlema ehitusluba kaotab detailplaneering kehtivuse. Detailplaneeringu võib kuulutada kehtetuks ka varem õigusaktides kehtestatud korras“.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json