Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Teksti suurus:

Pihtla valla põhimäärus

Pihtla valla põhimäärus - sisukord
  Väljaandja:Pihtla Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2013, 30

  Pihtla valla põhimäärus

  Vastu võetud 13.12.2013 nr 1

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p.9 alusel.

  § 1.  Kinnitada Pihtla valla põhimäärus.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Pihtla Vallavolikogu 20.06.2003.a. määrus nr.6 "Pihtla valla põhimääruse kinnitamine".

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

  Tiit Kaasik
  volikogu esimees

  Lisa põhimäärus