HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2016, 13

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 15.12.2016 nr 128

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 2, „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõike 1 punkti 2 ja lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse vanema poolt kaetava osa määr (edaspidi kohatasu) Kose valla koolieelses munitsipaallasteasutuses (edaspidi lasteasutus) ühe lapse kohta.

§ 2.   Kohatasu

  Kohatasu lasteasutuses on 40 eurot kuus.

§ 3.   Kohatasu maksmine

  (1) Kohatasu rakendatakse üldjuhul 12 kuul aastas.

  (2) Lasteaia kollektiivpuhkuse ajal kohatasu ei arvestata, välja arvatud juhul, kui laps käib kollektiivpuhkuse ajal nn valvelasteaias.

  (3) Lapse ajutine puudumine (terviseseisundi tõttu, perekondlikel põhjustel vm puudumine) lasteaiast ei vabasta lapsevanemat kohatasu maksmisest.

  (4) Kohatasu makstakse Kose Vallavalitsuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel järgneva kuu 20. kuupäevaks.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 19.12.2013 määrus nr 3 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ”.

  (2) Määrus jõustub 01.01.2017.

Uno Silberg
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json