EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Messitoetuse taotluse, toetuse eelarve ja kuluaruande vormid

Messitoetuse taotluse, toetuse eelarve ja kuluaruande vormid - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2016, 20

  Messitoetuse taotluse, toetuse eelarve ja kuluaruande vormid

  Vastu võetud 14.12.2016 nr 56
  jõustumine 01.01.2017

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 määruse nr 3 „Messitoetuse andmise kord” § 6 lg 5 alusel.

  § 1.   Määrusega kehtestatakse messitoetuse taotluse vorm (lisa 1), toetuse eelarve vorm (lisa 2) ning toetuse kuluaruande vorm (lisa 3).

  § 2.   Määrusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 5. veebruari 2014 määrus nr 12 „Messitoetuse taotluse vorm".

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

  Taavi Aas
  Abilinnapea linnapea ülesannetes

  Toomas Sepp
  Linnasekretär

  Lisa 1-3 

  /otsingu_soovitused.json