Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord Saue vallas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2017, 15

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord Saue vallas

Vastu võetud 13.12.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli (edaspidi elukohajärgne kool) määramise tingimused ja kord koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub Saue valla haldusterritooriumil, samuti põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõigetes 4, 5 ja 6 nimetatud isikutele.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) elukohajärgne kool on Saue Vallavalitsuse poolt määratav elukohajärgne munitsipaalkool;
  2) isik on koolikohustuslik isik, kelle elukoht asub Saue valla haldusterritooriumil, samuti põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõigetes 4, 5 ja 6 nimetatud isikud, kelle elukoht on Saue vald.

  (2) Saue vald tagab igale isikule, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri andmete põhjal on Saue vald, võimaluse omandada põhiharidus Saue valla munitsipaalkoolis või muu kohaliku omavalitsuse munitsipaalkoolis vastavalt omavalitsuste vahelistele kokkulepetele.

§ 3.   Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused

  Isikule elukohajärgse kooli määramisel arvestab Saue Vallavalitsus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõikes 1 sätestatud asjaoludega.

§ 4.   Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise kord

  (1) Saue Vallavalitsus määrab isikule 30. aprilliks elukohajärgse kooli, kuhu on tagatud õppima asumise võimalus 1. septembrist.

  (2) Kui isik või tema seadusjärgne esindaja ei soovi isiku hariduse omandamist elukohajärgses koolis, siis on isikul õigus ja võimalus vabade kohtade olemasolul asuda õppima tema poolt soovitud kooli.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Saue Vallavalitsuse 20. detsembri 2011. a määrus nr 3 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord Saue vallas“;
  2) Saue Linnavalitsuse 16. märtsi 2011. a määrus nr 4 „Saue linna koolikohustuslikele isikutele elukohajärgse munitsipaalkooli määramine“;
  3) Nissi Vallavalitsuse 17. juuni 2011. a määrus nr 1 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“;
  4) Kernu Vallavalitsuse 19. aprilli 2011. a määrus nr 2 „Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Andres Laisk
vallavanem

Marju Põllu
Saue vallasekretär

Mare Rabi
Nissi vallasekretär

Tiia Pärniste
Kernu vallasekretär

Mattias Mikli
jurist Saue linnasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json