Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lüganuse valla 2017. aasta V lisaeelarve vastuvõtmine

Lüganuse valla 2017. aasta V lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2017, 43

  Lüganuse valla 2017. aasta V lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 18.12.2017 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Lüganuse valla 2017. aasta V lisaeelarve vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Enno Vinni
  vallavolikogu esimees

  Lisa Lüganuse valla 2017. aasta V lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json