Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2018, 28

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 18.12.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Harku vallas moodustatakse 3 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
  1) valimisjaoskond nr 1 - Kooli tn 1, Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond;
  2) valimisjaoskond nr 2 - J. Venteri tee 2a, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond;
  3) valimisjaoskond nr 3 - Lee tee 9, Muraste küla, Harku vald, Harju maakond.

§ 3.   Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.

§ 4.   Valimisjaoskond Harku valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Harku valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 2.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Harku Vallavalitsuse 24.07.2017 aasta määrus nr 8 "Valimisjaoskondade moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Erik Sandla
Vallavanem

Ive Eevel
Vallasekretär

Lisa Valimisjaoskonnad ja nende piirid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json