Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2018. aasta neljas lisaeelarve

Rae valla 2018. aasta neljas lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2018, 58

  Rae valla 2018. aasta neljas lisaeelarve

  Vastu võetud 18.12.2018 nr 27

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel.

  § 1.  Rae valla 2018. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine.

   (1) Suurendada 2018. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 574 042 eurot.

   (2) Suurendada 2018. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 305 372 eurot.

   (3) Suurendada 2018. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 256 564 eurot.

   (4) Suunata põhitegevuse tuludest likviidsetesse varadesse 12 106 eurot.

   (5) Punktides 1 – 4 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tõnis Kõiv
  Rae Vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json