Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2019. aasta eelarve kinnitamine

Rae valla 2019. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2018, 60

  Rae valla 2019. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 18.12.2018 nr 28

  Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punktist 1, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ning Rae valla põhimääruse § 72, Rae Vallavolikogu

  § 1.   Kinnitada 01. jaanuarist 2019. aastast Rae valla eelarve põhitegevuse tulude osa 36 623 468 eurot vastavalt lisale 1.

  § 2.  Kinnitada 01. jaanuarist 2019. aastast Rae valla eelarve põhitegevuse kulude osa antavad toetused 1 619 529 eurot ja muud tegevuskulud 32 718 862 eurot, kokku 34 338 391 eurot vastavalt lisale 1.

  § 3.   Kinnitada 01. jaanuarist 2019. aastast Rae valla eelarve investeerimistegevuse osa - 8 343 747 eurot vastavalt lisale 1.

  § 4.   Kinnitada 01. jaanuarist 2019. aastast Rae valla eelarve finantseerimistegevuse osa võetav laen kuni 6 500 000 eurot ja laenude tagasimaksmine 2 781 466 eurot.

  § 5.   Kinnitada likviidsete varade muutus – 2 340 136 eurot.

  § 6.   Kinnitada 2020.a. üleminevad investeeringud 2019.a. alustatavatest objektidest 11 080 000 eurot vastavalt lisale 2

  § 7.  Käesolev määrus jõustub 01.01.2019.a.

  Tõnis Kõiv
  Rae Vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  Lisa Lisa 2

  /otsingu_soovitused.json