Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine 2019. aastaks

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2018, 61

Maamaksumäära kehtestamine 2019. aastaks

Vastu võetud 12.12.2018 nr 49

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse 2019. aasta maamaksumäärad Peipsiääre valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Maamaksumäärad

  (1) Kehtestada maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Kehtestada põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json