Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Elva valla kultuuri- ja noortevaldkonna tunnustusavalduste statuut

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.05.2020, 3

Elva valla kultuuri- ja noortevaldkonna tunnustusavalduste statuut

Vastu võetud 18.12.2018 nr 13
RT IV, 21.12.2018, 65
jõustumine 24.12.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.05.2020RT IV, 19.05.2020, 222.05.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Elva valla tunnustusavalduste korra § 7 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev statuut sätestab Elva valla kultuuri- ja noortevaldkonna tunnustuste omistamiste põhimõtted ja väljaandmise korraldamise.

§ 2.   Aunimetus Aasta kultuuritegija

  (1) Aasta kultuuritegija aunimetus antakse isikule, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele Elva vallas;

  (2) Aasta kultuuritegija aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. detsembrist kuni 31. detsembrini Elva valla Spoku keskkonnas, e-posti teel või kirjalikult.
[RT IV, 19.05.2020, 2 - jõust. 22.05.2020]

  (3) Aasta kultuuritegija aunimetuse laureaadi otsustab Elva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt moodustatud komisjon.

  (4) Aasta kultuuritegija aunimetust võib ühel aastal välja anda kuni kolmele isikule.

  (5) Aasta kultuuritegija aunimetus antakse üle vabariigi aastapäeval.

  (6) Aasta kultuuritegija aunimetuse laureaadile antakse üle meene ja tänukiri. Aasta kultuuritegija kantakse Elva valla auraamatusse.

§ 3.   Aunimetus Aasta kultuuritoetaja

  (1) Aasta kultuuritoetaja aunimetus antakse isikule või organisatsioonile, kes on olulisel määral Elva valla kultuurielu edendamisse panustanud.

  (2) Aasta kultuuritoetaja aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. detsembrist kuni 31. detsembrini Elva valla Spoku keskkonnas, e-posti teel või kirjalikult.
[RT IV, 19.05.2020, 2 - jõust. 22.05.2020]

  (3) Aasta kultuuritoetaja aunimetuse laureaadi otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (4) Aasta kultuuritoetaja aunimetus antakse üle vabariigi aastapäeval

  (5) Aasta kultuuritoetaja aunimetuse laureaadile antakse üle meene ja tänukiri. Aasta kultuuritoetaja kantakse Elva valla auraamatusse.

§ 4.   Aunimetus Aasta noor

  (1) Aasta noore aunimetus antakse 7-26 aastasele noorele, kes on oma tegevusega Elva vallas silma paistnud haridus-, huviharidus-, kultuuri- või spordielus või mõnes muus valdkonnas.

  (2) Aasta noore aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 31. maini Elva valla Spoku keskkonnas, e-posti teel või kirjalikult.
[RT IV, 19.05.2020, 2 - jõust. 22.05.2020]

  (3) Aasta noore aunimetuse laureaadi otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (4) Aasta noore aunimetust võib ühel aastal välja anda kuni kolmele isikule.

  (5) Aasta noore aunimetus antakse üle juunikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

  (6) Aasta noore aunimetuse laureaadile antakse üle meene ja tänukiri. Aasta noor kantakse Elva valla auraamatusse.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) 2018. aasta tunnustuste omistamiseks saab §-des 2 ja 3 aunimetuste kandidaate esitada alates 20. detsembrist 2018 kuni 20. jaanuarini 2019 Elva valla veebilehel oleval e-vormil.

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 19.05.2020, 2 - jõust. 22.05.2020]

  (3)
[Kehtetu - RT IV, 19.05.2020, 2 - jõust. 22.05.2020]

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa 1 Aasta kultuuritegija ja Aasta kultuuritoetaja kandidaatide esitamise vorm
[Kehtetu - RT IV, 19.05.2020, 2 - jõust. 22.05.2020]

Lisa 2 Aasta noore kandidaatide esitamise vorm
[Kehtetu - RT IV, 19.05.2020, 2 - jõust. 22.05.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json