Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viimsi valla 2018. aasta lisaeelarve

Viimsi valla 2018. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2018, 69

  Viimsi valla 2018. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 18.12.2018 nr 21

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Viimsi valla põhimääruse § 113 lõigete 1, 3 ja 4 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Viimsi valla 2018. aasta lisaeelarve vastavalt lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

  Taavi Kotka
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Viimsi valla 2018. aasta lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json