Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viimsi valla 2019. aasta eelarve

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2018, 70

Viimsi valla 2019. aasta eelarve

Vastu võetud 18.12.2018 nr 26
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Viimsi valla põhimääruse § 112 lõike 3 alusel.

§ 1.   Viimsi valla 2019. aasta eelarve

  Viimsi valla 2019. aasta eelarve kogumaht on 41 529 705,75 eurot vastavalt lisale 1.

§ 2.   Reservfond

  Reservfondi suuruseks määratakse 700 000,00 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Urve Palo
vallavolikogu aseesimees

Lisa 1 Viimsi valla 2019. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json