Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Lüganuse valla teehoiukava aastateks 2019-2022 kinnitamine

Lüganuse valla teehoiukava aastateks 2019-2022 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2018, 71

  Lüganuse valla teehoiukava aastateks 2019-2022 kinnitamine

  Vastu võetud 19.12.2018 nr 47

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike l ja ehitusseadustiku § 97 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Lüganuse valla teehoiukava aastateks 2019-2022 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Risto Lindeberg
  vallavolikogu esimees

  Lisa Lüganuse valla teehoiukava aastateks 2019-2022

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json