Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Sillamäe linna 2019. aasta IV lisaeelarve

Sillamäe linna 2019. aasta IV lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2019, 10

Sillamäe linna 2019. aasta IV lisaeelarve

Vastu võetud 19.12.2019 nr 50

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, § 38, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lõigete 1 ja 3 alusel ning kooskõlas Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ § 506 lõigetega 1 ja 6.

§ 1.   Sillamäe linna 2019. aasta IV lisaeelarve

  (1) Võtta vastu Sillamäe linna 2019. aasta IV lisaeelarve vastavalt määruse lisale.

  (2) Kinnitada:
  1) põhitegevuse tulud 16 966 298 eurot vastavalt lisaeelarve lisale 1;
  2) põhitegevuse kulud 16 030 296 eurot vastavalt lisaeelarve lisale 2.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

Lisa Sillamäe linna 2019. aasta IV lisaeelarve

Lisaeelarve lisa 1 Põhitegevuse tulud

Lisaeelarve lisa 2 Põhitegevuse kulud

/otsingu_soovitused.json