Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Peipsiääre valla 2019. aasta 3. lisaeelarve

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2019, 12

Peipsiääre valla 2019. aasta 3. lisaeelarve

Vastu võetud 18.12.2019 nr 28

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Peipsiääre Vallavolikogu 30. mai 2018 määruse nr 22 „Peipsiääre valla finantsjuhtimise kord“ § 15 ja § 18 alusel.

§ 1.   Peipsiääre valla 2019.aasta 3. lisaeelarve

  (1) Suurendada 2019.aasta põhitegevuse tulusid ja kulusid 7992 eurot vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

  (2) Suurendada 2019.aasta investeeringu tulusid 31 716 eurot vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

  (3) Suurendada 2019.aasta investeeringu kulusid 71 575 eurot vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

  (4) Suunata likviidsete varade 2019.aasta jäägist investeeringuteks 39 859 eurot.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Peipsiääre valla 2019. aasta 3.lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json