Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna 2019. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine

Narva-Jõesuu linna 2019. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2019, 14

  Narva-Jõesuu linna 2019. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 18.12.2019 nr 75

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.09.2018 määruse nr 44 “Narva-Jõesuu linna finantsjuhtimise kord” § 10 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Narva-Jõesuu linna 2019.aasta kolmas lisaeelarve vastavalt lisale nr 1.

  § 2.   Kinnitada Narva-Jõesuu linna 2019. aasta investeeringute kava vastavalt lisale nr 2.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Aare Objartel
  linnavolikogu esimees

  Lisa 1

  Lisa 2

  /otsingu_soovitused.json