Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2020. aasta eelarve kinnitamine

Rae valla 2020. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2019, 15

  Rae valla 2020. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 17.12.2019 nr 48

  Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punktist 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ning Rae valla põhimääruse § 72, Rae Vallavolikogu

  § 1.   Kinnitada 01. jaanuarist 2020. aastast Rae valla eelarve põhitegevuse tulude osa 44 135 400 eurot vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada 01. jaanuarist 2020. aastast Rae valla eelarve põhitegevuse kulude osa antavad toetused 1 811 550 eurot ja muud tegevuskulud 37 985 797 eurot, kokku 39 797 347 eurot vastavalt lisale 1.

  § 3.   Kinnitada 01. jaanuarist 2020. aastast Rae valla eelarve investeerimistegevuse osa -17 695 610 eurot vastavalt lisale 1.

  § 4.   Kinnitada 01. jaanuarist 2019. aastast Rae valla eelarve finantseerimistegevuse osa võetav laen kuni 13 000 000 eurot ja laenude tagasimaksmine 2 793 974 eurot.

  § 5.   Kinnitada likviidsete varade muutus – 3 151 531 eurot.

  § 6.   Kinnitada 2021.a. üleminevad investeeringud 2020.a. alustatavatest objektidest 3 880 000 eurot vastavalt lisale 2.

  § 7.   Kohustada vallavalitsust kinnitama korraldusega eelarve täpsema liigendamise kolme nädala jooksul pärast eelarve vastuvõtmist vallavolikogus. Eelarveaasta jooksul võib vallavalitsus muuta täpsemalt liigendatud eelarvet vallavalitsuse korraldusega.

  § 8.   Käesolev määrus jõustub 01.01.2020.a.

  Tõnis Kõiv
  vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  Lisa Lisa 2

  /otsingu_soovitused.json