Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saaremaa valla 2019. aasta III lisaeelarve

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2019, 20

Saaremaa valla 2019. aasta III lisaeelarve

Vastu võetud 20.12.2019 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Saaremaa valla 2019. aasta III lisaeelarve


Saaremaa valla 2019. aasta III lisaeelarve kogumaht on 730 460 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse lisadele 1-2.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Saaremaa valla 2019. a III lisaeelarve koond

Lisa 2 Saaremaa valla 2019. aasta III lisaeelarve investeerimistegevuse kulud

/otsingu_soovitused.json