Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vinni valla 2019. aasta lisaeelarve

Vinni valla 2019. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2019, 23

  Vinni valla 2019. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 19.12.2019 nr 22

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Vinni valla 2019. aasta lisaeelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Kinnitada lisaeelarvega järgmised muudatused:
  1) põhitegevustulude vähenemine 2 383 eurot
  2) põhitegevuskulude suurenemine 15 591 eurot
  3) investeerimistegevuse vähenemine 713 836 eurot
  4) finantseerimistegevuse vähenemine 496 090 eurot.

  Meelis Maine
  Esimees

  Lisa Lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json