Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Räpina valla 2020. aasta eelarve

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2019, 24

Räpina valla 2020. aasta eelarve

Vastu võetud 18.12.2019 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ning Räpina Vallavolikogu 17.01.2018 määruse nr 2 „Räpina valla finantsjuhtimise kord” § 6 alusel

§ 1.   Eelarve kinnitamine

  Kinnitada Räpina valla 2020. aasta eelarve:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) põhitegevuse tulude eelarve vastavalt lisale 2;
  3) põhitegevuse kulude eelarve vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  Lubada vallavalitsusel võtta laenu investeeringute katteks 1 480 000 eurot.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Teet Helm
volikogu esimees

Lisa Räpina valla 2020. aasta eelarve LISAD

/otsingu_soovitused.json