Transport ja liiklusSadamad

Teksti suurus:

Sadama nime määramine

Sadama nime määramine - sisukord
  Väljaandja:Harku Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2013, 12

  Sadama nime määramine

  Vastu võetud 02.03.2010 nr 9
  jõustumine 08.03.2010

  Määrus kehtestatakse „Kohanimeseaduse“ § 4 lõike 1 punkti 5, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõigete 1 ja 2 ning Harku Vallavolikogu 30. septembri 2004 määruse „Kohanime määramise kord“ punkti 1 ja Harku Vallavalitsuse 3. veebruari 2009 korralduse nr 156 „Nimekomisjoni moodustamine“ punkti 1 alusel:

  § 1.   Määrata Ilmandu külas Tilgu sadama kinnistul ja selle ning Tilgu-Kalda V kinnistuga külgneval akvatooriumil asuva sadama ametlikuks nimeks Tilgu sadam vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub 8. märtsil 2010.

  Kaupo Rätsepp
  Vallavanem

  Ene Veges
  Vallasekretär

  Lisa Tilgu sadama asukoha skeem

  /otsingu_soovitused.json