Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Tabasalu Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2013, 24

Tabasalu Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 24.07.2008 nr 15
jõustumine 01.08.2008

Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse paragrahvi 16 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Eeskiri sätestab Tabasalu Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) kui üldkasutatava rahvaraamatukogu ja Harku valla asutuse teeninduse korralduse ning lugejate õigused ja kohustused.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Eriteenused (koopiad, väljatrükid, salvestamine jm.) võivad olla tasulised.

  (4) Avaliku internetipunkti kasutamine on tasuline, välja arvatud juurdepääs avalikule teabele.

§ 2.   Lugejaks registreerimine

  (1) Lugejaks registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument.

  (2) Lugeja annab allkirja raamatukogu kasutamise eeskirjaga tutvumise kohta ja saab raamatukogust lugejapileti.

  (3) Lugejate ümberregistreerimist teostatakse igal aastal nende esimesel külastusel raamatukokku. Kontrollitakse lugejaandmeid, täpsustakse ning vajadusel tehakse parandusi. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.

§ 3.   Kojulaenutus

  (1) Teavikute kojulaenutamiseks esitab lugeja raamatukogu töötajale lugejapileti.

  (2) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Harku vald.

  (3) Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab Harku Vallavalitsus.

  (4) Teaviku tagastamistähtaeg on kolm nädalat (21 päeva), perioodikal 1 nädal. Laenutatud teavikuid on lugejal võimalik pikendada, kui vastavaid teavikuid ei ole teine lugeja reserveerinud.

  (5) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava raamatu saamiseks järjekorda.

  (6) Raamatukogu kogudest puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (7) Raamatukogus olev teatmekirjandus ja jooksva kuu perioodika on kasutamiseks kohapeal.

§ 4.   Lugeja kohustused

  (1) Kojulaenutamine toimub isikliku lugejapileti alusel. Lugejapiletit on keelatud anda teistele isikutele. Lugejapileti kaotamise korral peab lugeja teavitama raamatukogu.

  (2) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu tema poolt lugejaks registreerimisel esitatud andmete muutumise kohta.

  (3) Lugeja peab teaviku raamatukogule tagastama laenutustähtaja jooksul. Laenutustähtaega on lugejal võimalik pikendada kohapeal, telefoni ja e-posti teel kui teavikuid ei vaja teised lugejad.

  (4) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenu-tamise õigus ära kuni üheks aastaks.

  (5) Alaealise lugeja poolt tekitatud kahju hüvitavad tema vanemad (eestkostja).

  (6) Lugeja on kohustatud täitma raamatukogu kasutamise eeskirju.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Harku Vallavolikogu 17. veebruari 2000 määrus nr 7 “Tabasalu raamatukogu kasutamise eeskiri ” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 01. augustil 2008.

Helikar Õepa
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json