HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Narva Lasteaia Käoke arengukava 2012-2014 kinnitamine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2013, 70

Narva Lasteaia Käoke arengukava 2012-2014 kinnitamine

Vastu võetud 11.01.2012 nr 30

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõikele 3, Narva Linnavolikogu 28.09.2006.a määrusele nr 42 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ § 21 punktile 4 ja Narva Linnavalitsuse 14.06.2006 määruse nr 741 „Narva linna munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ning põhikoolide ja gümnaasiumide arengukavade kinnitamise kord“ punktile 6


1. Kinnitada Narva Lasteaia Käoke arengukava 2012-2014 (lisatud).
2. Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

Lisa Narva Lasteaia Käoke arengukava 2012-2014

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json