ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Pihtla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Väljaandja:Pihtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2009
Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2014, 16

Pihtla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Vastu võetud 26.03.2009 nr 4
jõustumine 30.03.2009

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 8 lg 4 alusel.

§ 1.  Kehtestada Pihtla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri.

§ 2.  Määrus jõustub 30.03.2009.

Tõnu Post
Volikogu esimees

Lisa Eeskiri