ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Pihtla valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinna reguleerimise kord

Pihtla valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinna reguleerimise kord - sisukord
  Väljaandja:Pihtla Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2014, 17

  Pihtla valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinna reguleerimise kord

  Vastu võetud 18.06.2009 nr 11
  jõustumine 01.07.2009

  Määrus antakse Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 6 lg 1 alusel.

  § 1.  Kehtestada Pihtla valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinna reguleerimise kord.

  § 2.  Määrus jõustub teatavaks tegemisest.

  Tõnu Post
  Volikogu esimees

  Lisa Kord

  Lisa Lisa 1

  Lisa Lisa 2