Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine

Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine - sisukord
Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2016, 19

Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine

Vastu võetud 20.01.2016 nr 41

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määruse nr 251 Aadressiandmete süsteem, Sõmeru Vallavolikogu 21.03.2006 määrusega nr 15 kehtestatud Kohanimede määramise kord ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 1 alusel.

§ 1.   Kohanimede määramine


Määrata Sõmeru vallas asuvatele ühissõidukipeatustele kohanimed vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Nõlvak
Volikogu esimees

Lisa Nimekiri

/otsingu_soovitused.json