SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste piirmäärad

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2019, 9

Sotsiaaltoetuste piirmäärad

Vastu võetud 15.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 1 lõike 8 alusel.

§ 1.   Sissetulekust sõltuvate toetuste piirmäärad

  (1) Toetused toimetuleku leevendamiseks:
  1) prillide ja invaabivahendite maksumuse või rentimise osaline hüvitamine kuni 100 eurot kalendriaastas;
  2) balloonigaasi maksumuse osaline hüvitamine kuni 30 eurot üks kord poolaastas perekonna kohta;
  3) eramu omanikele, küttepuude maksumuse osaline hüvitamine kuni 100 eurot kalendriaastas perekonna kohta;
  4) retseptiravimite, järelravi- ja raviteenuste ning medtranspordi kuni 50% hüvitamine üks kord kolme kuu jooksul, kuid mitte rohkem kui 100 eurot kalendriaastas;
  5) ettenägematu olukorra toetus kuni 200 eurot.

  (2) Toetused linna vähekindlustatud perede laste toimetuleku leevendamiseks:
  1) koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude kuni 50% hüvitamine, kuid mitte rohkem kui 16 eurot kuus ühe lapse kohta;
  2) õppevahendite maksumuse kuni 50 % hüvitamine õppeaasta alguses, kuid mitte rohkem kui 50 eurot perekohta;
  3) riiete ja jalanõude ostu hüvitamine kuni 50 % ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 eurot pere kohta kalendriaastas;
  4) kooli poolt korraldatavate õppeekskursioonide maksumuse osaline hüvitamine kuni 32 eurot õppeaastas ühe lapse kohta;
  5) üldharidust omandavate päevases õppevormis õppivatele õpilastele õppetöö perioodil tehtud kulutuste hüvitamine sõidupiletite alusel kuni 100% ulatuses.

§ 2.   Universaaltoetuste piirmäärad

27.05.2019 16:22
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „piirmäärad“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

  Universaaltoetuste piirmäärad:
  1) lapse sünnitoetus 200 eurot;
  2) esmakordselt üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse toetus 100 eurot;
  3) vastsündinud lapse kingitus 18 eurot;
  4) sügava puudega isiku hooldajatoetus 26 eurot kuus;
  5) sügava puudega lapse hooldajatoetus 100 eurot kuus;
  6) raske puudega lapse hooldajatoetus 75 eurot kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019. a.

  (2) Kohtla-Järve Linnavalitsuse 7. märtsi 2017. a määrus nr 7 “Sotsiaaltoetuste piirmäärad“ tunnistatakse kehtetuks.

Ljudmila Jantšenko
linnapea

Anna Generalova
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json