SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste piirmäärad

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2019, 21

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sotsiaaltoetuste piirmäärad

Vastu võetud 15.01.2019 nr 1
RT IV, 22.01.2019, 9
jõustumine 25.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2019RT IV, 12.02.2019, 1415.02.2019, rakendatakse alates 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 1 lõike 8 alusel.

§ 1.  Sissetulekust sõltuvate toetuste piirmäärad

 (1) Toetused toimetuleku leevendamiseks:
 1) prillide ja invaabivahendite maksumuse või rentimise osaline hüvitamine kuni 100 eurot kalendriaastas;
 2) balloonigaasi maksumuse osaline hüvitamine kuni 30 eurot üks kord poolaastas perekonna kohta;
 3) eramu omanikele, küttepuude maksumuse osaline hüvitamine kuni 100 eurot kalendriaastas perekonna kohta;
 4) retseptiravimite, järelravi- ja raviteenuste ning medtranspordi kuni 50% hüvitamine üks kord kolme kuu jooksul, kuid mitte rohkem kui 100 eurot kalendriaastas;
 5) ettenägematu olukorra toetus kuni 200 eurot.

 (2) Toetused linna vähekindlustatud perede laste toimetuleku leevendamiseks:
 1) koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude kuni 50% hüvitamine, kuid mitte rohkem kui 16 eurot kuus ühe lapse kohta;
 2) õppevahendite maksumuse kuni 50 % hüvitamine õppeaasta alguses, kuid mitte rohkem kui 50 eurot perekohta;
 3) riiete ja jalanõude ostu hüvitamine kuni 50 % ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 eurot pere kohta kalendriaastas;
 4) kooli poolt korraldatavate õppeekskursioonide maksumuse osaline hüvitamine kuni 32 eurot õppeaastas ühe lapse kohta;
 5) üldharidust omandavate päevases õppevormis õppivatele õpilastele õppetöö perioodil tehtud kulutuste hüvitamine sõidupiletite alusel kuni 100% ulatuses.

§ 2.  Universaaltoetuste piirmäärad

27.05.2019 16:32
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „piirmäärad“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

  Universaaltoetuste piirmäärad:
 1) lapse sünnitoetus 200 eurot;
 2) esmakordselt üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse toetus 100 eurot;
 3) vastsündinud lapse kingitus 18 eurot;
 4) täisealise isiku hooldajatoetus 26 eurot kuus;
[RT IV, 12.02.2019, 14 - jõust. 15.02.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]
 5) sügava puudega lapse hooldajatoetus 100 eurot kuus;
 6) raske puudega lapse hooldajatoetus 75 eurot kuus;
[RT IV, 12.02.2019, 14 - jõust. 15.02.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]
 7) matusetoetus 250 eurot.
[RT IV, 12.02.2019, 14 - jõust. 15.02.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019. a.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json