SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste piirmäärad

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2020, 4

Sotsiaaltoetuste piirmäärad

Vastu võetud 15.01.2019 nr 1
RT IV, 12.02.2019, 21
jõustumine 25.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2019RT IV, 12.02.2019, 1415.02.2019, rakendatakse alates 01.01.2019
10.03.2020RT IV, 18.03.2020, 201.04.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 1 lõike 8 alusel.

§ 1.   Sissetulekust sõltuvate toetuste piirmäärad

  (1) Toetused toimetuleku leevendamiseks:
  1) prillide ja invaabivahendite maksumuse või rentimise osaline hüvitamine kuni 100 eurot kalendriaastas;
  2) balloonigaasi maksumuse osaline hüvitamine kuni 30 eurot üks kord poolaastas perekonna kohta;
  3) eramu omanikele, küttepuude maksumuse osaline hüvitamine kuni 200 eurot kalendriaastas perekonna kohta;
[RT IV, 18.03.2020, 2 - jõust. 01.04.2020]
  4) retseptiravimite, järelravi- ja raviteenuste ning medtranspordi kuni 50% hüvitamine üks kord kolme kuu jooksul, kuid mitte rohkem kui 150 eurot kalendriaastas;
[RT IV, 18.03.2020, 2 - jõust. 01.04.2020]
  5) ettenägematu olukorra toetus kuni 200 eurot.

  (2) Toetused linna vähekindlustatud perede laste toimetuleku leevendamiseks:
  1) koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude kuni 50% hüvitamine, kuid mitte rohkem kui 16 eurot kuus ühe lapse kohta;
  2) õppevahendite maksumuse kuni 50 % hüvitamine õppeaasta alguses, kuid mitte rohkem kui 50 eurot perekohta;
  3) riiete ja jalanõude ostu hüvitamine kuni 50 % ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 eurot pere kohta kalendriaastas;
  4) kooli poolt korraldatavate õppeekskursioonide maksumuse osaline hüvitamine kuni 50 eurot õppeaastas ühe lapse kohta;
[RT IV, 18.03.2020, 2 - jõust. 01.04.2020]
  5) üldharidust omandavate päevases õppevormis õppivatele õpilastele õppetöö perioodil tehtud kulutuste hüvitamine sõidupiletite alusel kuni 100% ulatuses.

§ 2.   Universaaltoetuste piirmäärad

  Universaaltoetuste piirmäärad:
  1) lapse sünnitoetus 250 eurot;
[RT IV, 18.03.2020, 2 - jõust. 01.04.2020]
  2) esmakordselt üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse toetus 100 eurot;
  3) vastsündinud lapse kingitus 18 eurot;
  4) täisealise isiku hooldajatoetus 50 eurot kuus;
[RT IV, 18.03.2020, 2 - jõust. 01.04.2020]
  5) sügava puudega lapse hooldajatoetus 100 eurot kuus;
  6) raske puudega lapse hooldajatoetus 75 eurot kuus;
[RT IV, 12.02.2019, 14 - jõust. 15.02.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]
  7) matusetoetus 250 eurot.
[RT IV, 12.02.2019, 14 - jõust. 15.02.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]

§ 3.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json