Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Jõelähtme valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamiseks ja selles sätestatud nõuete täitmise üle riikliku järelevalve teostamiseks volituste andmine

Jõelähtme valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamiseks ja selles sätestatud nõuete täitmise üle riikliku järelevalve teostamiseks volituste andmine - sisukord
Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2020, 3

Jõelähtme valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamiseks ja selles sätestatud nõuete täitmise üle riikliku järelevalve teostamiseks volituste andmine

Vastu võetud 16.01.2020 nr 52
jõustumine 01.02.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, veeseaduse § 104 lõike 7 ja § 250 lõike 5 alusel.

§ 1.   Vallavalitsusele volituste andmine

  Volitada Jõelähtme Vallavalitsust kehtestama veeseaduse § 104 lõike 7 kohast Jõelähtme valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja ning teostama selles sätestatud nõuete täitmise üle veeseaduse § 250 lõike 5 kohast kohaliku omavalitsuse üksuse riiklikku järelevalvet Jõelähtme vallas.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada alates 01. aprillist 2020 kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 15.03.2018 määrus nr 14 „Jõelähtme valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri”.

  (2) Määrus jõustub 01.veebruaril 2020.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json