HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2020, 4

Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Vastu võetud 15.01.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, noorsootöö seaduse § 152lõike 1 ja 191 lõike 1 ning Väike-Maarja Vallavolikogu 28.03.2019 määruse nr 10 „Küsimuste lahendamise delegeerimine“ alusel.

§ 1.   Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

  Kinnitada Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 16.01.2019 määrus nr 2 „Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär

Lisa 1 Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava

Lisa 2 Osalemisvõimalused huvihariduses ja huvitegevuses

/otsingu_soovitused.json