Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Raasiku valla 2020. a eelarve vastuvõtmine

Raasiku valla 2020. a eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2020, 14

  Raasiku valla 2020. a eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 14.01.2020 nr 3

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, §-de 13 – 18, § 21, § 23, Raasiku valla põhimääruse § 39 ning Raasiku vallavolikogu 13. märtsi 2012. a määrusega nr 2 kinnitatud “Raasiku valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra” § 3 lg 3 alusel.

  § 1.   Vastu võtta Raasiku valla 2020. aasta põhitegevuse tulude eelarveosa kokku summas 8 889 552,25 eurot (kaheksa miljonit kaheksasada kaheksakümmend üheksa tuhat viissada viiskümmend kaks eurot ja 25 senti) vastavalt lisale.

  § 2.   Vastu võtta Raasiku valla 2020. aasta põhitegevuse kulude eelarveosa kokku summas 7 665 145,08 eurot (seitse miljonit kuussada kuuskümmend viis tuhat ükssada nelikümmend viis eurot ja 08 senti) vastavalt lisale.

  § 3.   Vastu võtta Raasiku valla 2020. aasta investeerimistegevuse eelarveosa kokku summas -1 943 960,00 eurot (miinus üks miljoni üheksasada nelikümmend kolm tuhat üheksasada kuuskümmend eurot) vastavalt lisale.

  § 4.   Vastu võtta Raasiku valla 2020. aasta finantseerimistegevuse eelarveosa kokku summas 354 000 eurot (kolmsada viiskümmend neli tuhat eurot) vastavalt lisale.

  § 5.   Vastu võtta Raasiku valla 2020. aasta likviidsete varade muutuse eelarveosa kokku summas -365 552,83 eurot (miinus kolmsada kuuskümmend viis tuhat viissada viiskümmend kolm eurot ja 83 senti) vastavalt lisale.

  § 6.   Määrus avalikustada valla põhimääruses sätestatud korras.

  § 7.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tiina Rühka
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Kulud 2020

  Lisa 2 Tulud 2020

  Lisa 3 Invest 2020

  Lisa 4 Finants 2020

  Lisa 5 Likv varad 2020

  /otsingu_soovitused.json