Teksti suurus:

Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuari 2015 määruse nr 37 muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2022, 1

Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuari 2015 määruse nr 37 muutmine

Vastu võetud 13.01.2022 nr 2

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja koolieelsete lasteasutuste seaduse § 27 lg 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuari 2015 määruse nr 37 „Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord“ paragrahv 2 sõnastatakse järgnevalt:
„§ 2 Lasteasutuse osalustasu ühe lapse kohta on alates 1. jaanuarist 2022 5% 2021. aastaks Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Vallo Reimaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json