Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 20. jaanuari 2021 määruse nr 2 „Lapsehoiuteenuse hüvitise määr“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2022, 12

Tallinna Linnavalitsuse 20. jaanuari 2021 määruse nr 2 „Lapsehoiuteenuse hüvitise määr“ muutmine

Vastu võetud 19.01.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määruse nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ § 7 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 20. jaanuari 2021 määruse nr 2 „Lapsehoiuteenuse hüvitise määr“ § 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lapsehoiuteenuse hüvitise määr on kuni 200 eurot ühes kalendrikuus ühe lapse kohta.“;

§ 2.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2022.

Evelyn Tohvri
Osakonna juhataja

Andrei Novikov
Abilinnapea

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json