Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Räpina valla 2022. aasta eelarve

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2022, 32

Räpina valla 2022. aasta eelarve

Vastu võetud 19.01.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ning Räpina Vallavolikogu 17.01.2018 määruse nr 2 „Räpina valla finantsjuhtimise kord” § 6 alusel.

§ 1.   Räpina valla 2022. aasta eelarve kinnitamine

  Kinnitada Räpina valla 2022. aasta eelarve vastavalt määruse lisale:
  1) põhitegevuse tulude eelarve summas 9 088 678 eurot;
  2) põhitegevuse kulude eelarve summas 8 919 438 eurot;
  3) investeerimistegevuse eelarve summas -1139125 eurot;
  4) finantseerimistehingute eelarve summas 554 370 eurot;
  5) likviidsete varade muutus summas -415515 eurot.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  Lubada vallavalitsusel võtta laenu investeeringute katteks kuni 1 100 000 eurot.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse alates 01.01.2022.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Sibul
volikogu esimees

Lisa Räpina valla 2022. aasta eelarve LISA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json