HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Haljala Gümnaasiumi arengukava 2014-2017

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2014, 10

Haljala Gümnaasiumi arengukava 2014-2017

Vastu võetud 18.02.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2 ja Haljala Gümnaasiumi põhimääruse § 22 lg 1 alusel

§ 1.  Määruse kinnitamine

  Kinnitada Haljala Gümnaasiumi arengukava 2014 – 2017 vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavolikogu 18.12.2012.a määrus nr 69 „Haljala Gümnaasiumi arengukava 2013-2016“

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Punane
Volikogu esimees

Lisa Haljala Gümnaasiumi arengukava 2014 – 2017