Teksti suurus:

Võhma linna 2014. aasta eelarve

Võhma linna 2014. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2014, 30

  Võhma linna 2014. aasta eelarve

  Vastu võetud 19.02.2014 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja 8, § 22 lg 3, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 22, § 23 lg 2 alusel ning kooskõlas Võhma Linnavolikogu 28. juuni 2012. a määrusega nr 9 "Võhma linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord".

  § 1.   Kinnitada Võhma linna 2014. aasta koondeelarve kogumahuga 1 534 513 (üks miljon viissada kolmkümmend neli tuhat viissada kolmteist) eurot vastavalt lisale nr 1.

  § 2.   Kinnitada Võhma linna 2014. aasta eelarve seletuskiri vastavalt lisale nr 2.

  § 3.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2014. a.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Leida Kuld
  Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Võhma linna 2014. aasta eelarve

  Lisa 2 Võhma linna 2014. aasta eelarve seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json