Teksti suurus:

Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 määruse nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2017, 2

Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 määruse nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Vastu võetud 15.02.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 365 ja jäätmeseaduse § 71 lõike 1 alusel.

§ 1.  Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 määruse nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

  Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 määruses nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ (RT IV, 04.11.2015, 25) tehakse järgmine muudatus
1) muudetakse paragrahvi 11, lisades lõige 11, mis sõnastatakse järgmiselt:
"(11) Biolagunevate jäätmete mahuti peab olema elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus on vähemalt 10 korterit, samuti mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus biolagunevaid jäätmeid tekib üle 25 kg nädalas.";
2) muudetakse paragrahvi 11 lisades lõige 12, mis sõnastatakse järgmiselt:
"(12) Biolagunevad jäätmed tuleb panna biolagunevast materjalist kotti paigutatuna vastavasse jäätmete mahutisse, kui see on kinnistul olemas. Biolagunevate jäätmete mahutisse on keelatud panna muid jäätmeid kui biolagunevaid jäätmeid.";
3) muudetakse paragrahvi 12 lõike 2 punkti 2 ja punkti 3, kus vahetatakse sõna „jäätmeveolisse“ sõnaga „jäätmeveokisse“;
4) muudetakse paragrahvi 12 lõiget 2 lisades punkti 5, mis sõnastatakse järgmiselt:
"5) süvakogumismahuteid, mida on võimalik mehaaniliselt jäätmeveokisse tühjendada;";
5) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
"(21) Biojäätmete kogumismahutina võib kasutada:
1) 140 ja 240 liitriseid mahuteid, mis on seestpoolt vooderdatud biolaguneva kotiga ja mida on võimalik tõstemehhanismi abil jäätmeveokisse tühjendada;
2) süvakogumismahutit, mida on võimalik mehaaniliselt jäätmeveokisse tühjendada.";
6) muudetakse paragrahvi 13 lõiget 8, mis sõnastatakse järgmiselt:
"(8) Jäätmekotid peavad olema kaitstud loomade ja lindude ligipääsu eest ning ei purune enne jäätmeveokisse tõstmist."

§ 2.  Rakvere linnavolikogu 06. juuli 2016 määruse nr 16 „Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 määruse nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine“ muutmine

  Tunnistatakse kehtetuks Rakvere linnavolikogu 06. juuli 2016 määruse nr 16 „Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 määruse nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine“ (RT IV, 09.07.2016, 38) paragrahv 1 punktid 2, 3 ja 4

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. märtsil 2017. a.

Toomas Varek
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json