SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste loetelu ja osutamise tingimused

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rakvere Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2017, 15

Koduteenuste loetelu ja osutamise tingimused

Vastu võetud 20.02.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse Rakvere linnavolikogu 18. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Rakvere Sotsiaalkeskuses osutatavate sotsiaalteenuste loetelu ja osutamise tingimused“ § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus sätestab Rakvere Sotsiaalkeskuses (edaspidi s otsiaalkeskus) osutatavate koduteenuste loetelu ning nende osutamise täpsemad tingimused

§ 2.   Koduteenuste loetelu

  (1) Koduteenused on:
  1) toiduainete ja majapidamistarvete poest toomine (teenuse saaja raha eest ja tema poolt valitud kauba ostmine ning koju toomine);
  2) eluruumi korrastamine (koristamine kaks korda kuus, põranda pühkimine ja pesemine, tolmu pühkimine, prügimahuti tühjendamine, pesu pesemise korraldamine jms);
  3) teenuse saajale pesemisvõimaluste korraldamine (pesemise korraldamine sotsiaalkeskuses);
  4) abistamine eluaseme kütmisel ja vee tuppa toomisel (sh küttematerjali toomine küttekehani, tuha väljaviimine jms);
  5) abistamine arstiabi korraldamisel (ravimite ostmine, arsti koju kutsumine, saatmine arsti juurde jms);
  6) abistamine dokumentide vormistamisel ja. ühekordsel asjaajamisel (arvete maksmine, avalduste toimetamine asutusse jms);
  7) abistamine teenuste ja tööde tellimisel (remonditöö, akende pesemine, lume lükkamine jms);
  8) abistamine elektrooniliste abivahendite kasutusele võtmisel (ravimidosaatori kasutamine jms);
  9) häirenuputeenus.

  (2) Koduteenuse sisuks on ka toiminguid, mis ei ole määruses või halduslepingus sätestatud, kuid mis on olemuslikult vajalikud koduteenuse eesmärgi saavutamiseks ja halduslepingu täitmiseks (teenuse saajaga vestlemine ja informatsiooni edastamine jms).

  (3) Koduteenuse toimingute määramisel lähtutakse koduteenuse taotleja kohta hindamisel kogutud informatsioonist (lähedaste olemasolu ja elukoha kaugus, taotleja tervislik seisund, iseseisev toimetulek, eluaseme seisukord jne) ning taotleja soovist. Häirenuputeenuse osutamisel hinnatakse isiku riski sattuda abitusse olukorda terviseseisundist, east või muust erivajadusest põhjustatud suhtlemisraskuste tõttu.

§ 3.   Koduteenuse osutamine

  (1) Koduteenust osutatakse tööpäevadel (esmaspäevast reedeni) üldjuhul vahemikus kell 8-17. Koduteenuse vajadusest olenevalt osutatakse teenust teenuse saaja eluruumis või väljaspool eluruumi (saatmine arsti vastuvõtule jms).

  (2) Koduteenust osutab sotsiaalkeskuse hoolekandetöötaja. Hoolekandetöötajale esitatavad nõuded, nende õigused ja kohustused sätestatakse hoolekandetöötaja ametijuhendis

  (3) Koduteenuse osutamiseks sõlmitud halduslepingu täitmise üle teeb järelevalvet Rakvere Linnavalitsus.

§ 4.   Koduteenuse eest tasumine

  (1) Tasulise koduteenuse eest tasub teenuse saaja, tema seadusjärgne ülalpidaja või muu halduslepingus märgitud isik Rakvere Linnavalitsuse esitatud arve alusel arvel märgitud pangakontole. Tasumine toimub üks kord kalendrikuus eelmisel kuul osutatud koduteenuse eest.

  (2) Arve esitamise ja tasumise tähtaeg ja muud tingimused, sh vastutus tasu maksmise kohustuse rikkumise korral, sätestatakse halduslepingus.

  (3) Tasu maksmise kohustuse korduval rikkumisel võib Rakvere linnavalitsus halduslepingu ühepoolselt lõpetada.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Rakvere linnavalitsuse 08. aprilli 2002 a. määrus nr 2 „Rakvere Sotsiaalabikeskuse koduteenuste osutamise korra, loetelu ja hinnakirja kehtestamine.“

Mihkel Juhkami
Linnapea

Riina Männiste
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json