Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Paikuse valla 2017. aasta eelarve

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2017, 17

Paikuse valla 2017. aasta eelarve

Vastu võetud 20.02.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Paikuse Vallavolikogu 15. oktoobri 2012 määruse nr 9 „Paikuse valla põhimäärus“ § 48 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve

  Paikuse valla 2017. aasta eelarve võetakse vastu ja kinnitatakse vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine

  (1) Eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste eraldiste saamisel on Paikuse Vallavalitsusel õigus lisada need laekumised ja nendele vastavad kulud eelarvesse järgmises korras: laekumiste ja vastavate kulude kohta teeb vallavalitsus korralduse, milles tuleb märkida ka eraldise sihtotstarve.

  (2) Pärast eelarve määruse jõustumist koostab vallavalitsus viivitamata alaeelarved ja kinnitab alaeelarvete eest vastutajad.

  (3) Vallavalitsusel on õigustegevusala siseselt eelarveid majandusliku sisu järgi muuta.

  (4) Vallavalitsusel on õigusteha muudatusi investeerimistegevuse ja põhitegevuse kuludes, kui investeeringuteks ette nähtud summa ei vasta põhivara kriteeriumitele.

§ 3.   Rakendussäte

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2017.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

Lisa Paikuse valla 2017. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json