Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Karksi valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Karksi valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2017, 27

Karksi valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 16.02.2017 nr 71

Määrus kehtestatakse kohalik omavalitsuse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ja Karksi valla põhimääruse § 44 alusel.

§ 1.   Karksi valla 2017. aasta eelarve

  Kinnitada Karksi valla 2017. aasta eelarve kogumahus 4 825 590 eurot, sealhulgas põhitegevuse tulud 3 565 527 eurot, investeerimistegevuse tulud 30 000 eurot, finantstulud 100 eurot, laenu võtmine 1 000 000 eurot ja likviidsete varade muutus 229 963 eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Käesolevat määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2017. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Siret Vene
Volikogu esimees

Lisa Karksi valla 2017. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json